DrugTracker je sistem, ki avtomatsko spremlja objavljene baze in liste
zdravil (JAZMP, ZZZS in EMA) ter opozarja na spremembe cen, omejitev predpisovanja ter registracij zdravil.

DrugTracker je namenjen farmacevtskim podjetjem in njihovim oddelkom za dostopnost zdravil na tržišče ter cenovno politiko. O vsaki spremembi na listah zdravil je uporabnik takoj obveščen po elektronski pošti.

DrugTracker omogoča iskanje po posameznem zdravilu z združenimi podatki vseh list.

Omogoča pregled celotne zgodovine sprememb zdravila na več seznamih sočasno.

Poseben pregled omogoča spremljanje spremembe na posameznem seznamu (vsebuje tudi napredne filtre za prikaz samo določenih sprememb - npr.: samo sprememb cen).