Patient Tracker je orodje za celotno
spremljanje bolnikov z določeno diagnozo

Uporabniku – medicinskemu delavcu omogoča elektronsko vodenje vseh diagnostičnih in terapevtskih postopkov posameznih bolnikov.

Zdravniku omogoča pregled skupnega poročila vseh bolnikov in pregled vodenja posameznega bolnika.

Je skladen z zakonodajo o varovanju podatkov.

Povezuje strokovno skupnost zdravnikov, ki se ukvarjajo z izbrano boleznijo. Omogoča enostavno dodajanje izobraževalnih knjižic, smernic in obvestil.